Bc. Emília BIBOROVÁ

Master's thesis

Ochrana zdravia z hľadiska prevencie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s.

Health protection depending on prevention of nosocomial infections in Hospital Prachatice a.s.
Abstract:
My diploma thesis is focused on the prevention and monitoring of nosocomial diseases in the Hospital Prachatice a.s. The aim was to monitore the implementation of operating rules, awareness of medical staff, ways of sterilization of instruments, the quality of hand washing of medical staff, activities of cleaners and manipulation with laundry. Diploma thesis is focused on the 4 departments of the hospital …more
Abstract:
Moja diplomová práca je zameraná na prevenciu a monitorovanie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s. Hlavným cieľom bolo sledovať plnenie prevádzkového poriadku, informovanosť zdravotníckych pracovníkov, spôsoby sterilizácie nástrojov, kvalitu umývania rúk zdravotníckeho personálu, činnosť upratovačiek a ako prebieha manipulácia s prádlom. Diplomová práca je zameraná na 4 oddelenia nemocnice …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2015
Accessible from:: 11. 8. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Jana Krejsová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BIBOROVÁ, Emília. Ochrana zdravia z hľadiska prevencie nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Prachatice a.s.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Public Health Care / Specialist in Public Health Protection

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses dvbm6r dvbm6r/2
11/8/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11/8/2015
Bulanova, L.
12/8/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.