Bc. Tomáš Svoboda

Master's thesis

Aktuální otázky spolupráce služby pořádkové policie s veřejností - "Projekt Bezpečné město"

Actual questions of riot police cooperation with the public - "The project Safe Town"
Abstract:
Diplomová práce se zabývá projektem Bezpečné město, jehož hlavní myšlenkou je nastavení spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jednotlivými subjekty a dále pak směrem k veřejnosti. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku prevence kriminality, včetně struktury možných preventivních opatření. Dále se zabývá otázkou spolupráce Služby pořádkové policie, jejími základními úkoly, činnostmi a …more
Abstract:
The main idea of the project „Safe Town“ is setting of cooperation and mutual cooperation between individual subjects and public. The theoretical part of the project is focused on criminality prevention including the possible preventive precautions. Then it deals with the cooperation of the riot police, its main tasks, activities and duties. It warns on the risk and protective factors of social prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeněk Tomica

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní