Petr Krágl

Bakalářská práce

Kamerové systémy a další projekty v gesci městské policie

Anotace:
Tato práce je souhrnem poznatků naplňování základních dokumentů v oblasti prevence kriminality v ČR a cílů komunitních plánů prevence v konkrétních podmínkách měst Karlovarského kraje Sokolova a Rotavy. Srovnáváním hodnocení účinnosti jednotlivých metod, forem a technik především sociálně situační prevence ve dvou blízkých městech, a především zdůrazněním nezbytnosti potřeby prevence napříč všemi subjekty …více
Abstract:
This thesis is a summary of the knowledge of the fulfillment of basic documents in the area of crime prevention in the Czech Republic and the objectives of community prevention plans in specific conditions of the towns Sokolov and Rotava of Karlovy Vary Region. Comparing the evaluation of the effectiveness of individual methods, forms and techniques, especially social prevention in two nearby towns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Holas

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krágl, Petr. Kamerové systémy a další projekty v gesci městské policie. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech