Sára BŮŽKOVÁ

Bakalářská práce

Vnímání úspěšnosti práce v rámci terénních programů

The perception of success working in outreach programs
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat, jak pracovníci různých terénních programů definují úspěšnost své práce. Úspěšnost práce je v rámci sociálních služeb pojímána různorodě. Práce se proto bude zabývat různými pojetími úspěšnosti tak, jak ji vnímají pracovníci terénních programů. Budou rozebrána jednotlivá témata, jako je terénní sociální práce, její historie, cíle, specifika, základní principy …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to analyze how the staff of various outreach programs define the success of their work. The success of this work is in the context of social services variously conceived. Work will therefore deal with different concepts of success as perceived by staff outreach programs. They discussed various topics such as social work, its history, goals, specifics, basic principles, forms. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŮŽKOVÁ, Sára. Vnímání úspěšnosti práce v rámci terénních programů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická