Sára BŮŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Vnímání úspěšnosti práce v rámci terénních programů

The perception of success working in outreach programs
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat, jak pracovníci různých terénních programů definují úspěšnost své práce. Úspěšnost práce je v rámci sociálních služeb pojímána různorodě. Práce se proto bude zabývat různými pojetími úspěšnosti tak, jak ji vnímají pracovníci terénních programů. Budou rozebrána jednotlivá témata, jako je terénní sociální práce, její historie, cíle, specifika, základní principy …more
Abstract:
Bachelor thesis aims to analyze how the staff of various outreach programs define the success of their work. The success of this work is in the context of social services variously conceived. Work will therefore deal with different concepts of success as perceived by staff outreach programs. They discussed various topics such as social work, its history, goals, specifics, basic principles, forms. Furthermore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vašat

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BŮŽKOVÁ, Sára. Vnímání úspěšnosti práce v rámci terénních programů. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická