Miroslava PIŠINGEROVÁ

Bachelor's thesis

Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů)

The Program of restoration of village Slavče (near Trhové Sviny)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem venkova, konkrétně Programem obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů). Tento program je založen na terénním průzkumu, dotazování místních obyvatel a znalců a hlavně na analýze existujících podkladů a dokumentací. Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V úvodní části je geografická charakteristika území obce Slavče, v další je rozebrána literatura …viac
Abstract:
This bachelor?s thesis is engaged in rural development specifically to the Program of restoration of village Slavče (near Trhové Sviny). This program is based on the field research, a questionnaire survey among residents and local experts and mainly deals with the analysis existing sources and documents. The bachelor?s thesis is devided into several parts. The introductory part of the thesis focused …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zverejniť od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIŠINGEROVÁ, Miroslava. Program obnovy venkovské obce Slavče (u Trhových Svinů). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses dwochg dwochg/2
26. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.