Bc. Alžběta Kyselová

Master's thesis

Analýza optické denzity oční čočky u pacientů s kataraktou a její vliv na zrakovou ostrost

Analysis of the optical density of the crystalline lens in cataract patients and its effect on visual acuity
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem denzity oční čočky, která je zatížená kataraktou, a vlivem zakalení na zrakovou ostrost. Práce je členěná na část teoretickou a část praktickou. Po úvodu následují kapitoly, v nichž je blíže popsána oční čočka a to z hlediska anatomického, embryologického, biochemického i fyziologického. Dále je kapitola popisující některé vrozené vady oční čočky, na kterou volně navazuje …more
Abstract:
This thesis deals with the subject of the density of the crystalline lens affected with cataract and the influence of turbidity on the visual acuity. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The introduction is followed by chapters providing a detailed description of the lens from anatomical, embryological, biochemical and physiological point of view. Another chapter describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Veronika Pandoščáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta