Mgr. Jan Sláma

Bakalářská práce

Vizualizace kávového průmyslu pomocí 3D grafiky

Visualization of the coffee industry by using 3D graphics
Anotace:
Práce se zabývá informační grafikou a vizualizací kávového průmyslu s použitím prvků 3D grafiky. Je zde popsána historie informační grafiky a její rozbor na dílčí části. Popsány jsou všechny důležité fáze vývoje informační grafiky s ukázkou využití programu Cinema 4D a kombinace 2D a 3D prvků pro účely informační grafiky. Nechybí ani předtisková úprava výsledné grafiky pro tisk na plakáty a ukázka …více
Abstract:
The thesis deals with information graphics and coffee industry visualization using 3D graphics. The first part of the thesis focuses on informational graphics - it’s history and parts. There are being described all important phases of informational graphics development partially using Cinema 4D application and combination of 2D and 3D elements for the purpose of information graphics. There is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jana Malíková
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika