Miroslava HÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Testování manipulačních funkcí ruky z pohledu ergoterapeuta

Testing of manipulative functions of the hand from the perspective of an occupational therapist
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím standardizovaných testovacích nástrojů hodnotících manipulační funkce ruky v ergoterapeutické praxi. Teoretická část pojednává o zásadních funkcích ruky a problematice standardizovaného testování s uvedením konkrétních testů ruky. Tato část dále obsahuje stručný anatomický a kineziologický popis ruky a její úchopové funkce, jež je předpokladem manipulace …viac
Abstract:
The presented bachelor's thesis deals with the use of standardized test tools evalua-ting the manipulative functions of the hand in occupational therapy practice. The theore-tical part deals with the fundamental functions of the hand and the issue of standardized testing with specific hand tests. This part also contains a brief anatomical and kinesiologi-cal description of the hand and its grip function …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Ilona Zahradnická

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁKOVÁ, Miroslava. Testování manipulačních funkcí ruky z pohledu ergoterapeuta. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/