Bc. Pavla Brandová

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů nad 75 let

The Rehabilitation of Post-Stroke Patients: A Combination of Physiotherapy and Occupational Therapy in Patients Over the Age of 75
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rehabilitace u geriatrických pacientů ve věku nad 75 let s diagnózou cévní mozkové příhody na doléčovacích lůžkách. Cílem práce bylo posoudit vliv kombinované rehabilitační léčby na zlepšení míry funkční nezávislosti a samostatnosti, posouzení vlivu ergoterapie na zlepšení míry funkčních schopností a zhodnocení vlivu rehabilitační intervence v jednotlivých …více
Abstract:
This thesis deals with issues surrounding the rehabilitation of post-stroke geriatric patients, in the age category of 75 years and older. The goal of this research was to determine the influence of combined rehabilitation treatment on the improvement of patients‘ independence and self-sufficiency, to ascertain the effect of occupational therapy on improvements in various functional abilities and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta