Bc. Aneta Matějíčková

Master's thesis

Headlines in British Online Tabloids: Syntactic and Lexical Analysis

Headlines in British Online Tabloids: Syntactic and Lexical Analysis
Abstract:
Práce je analýzou online novinových titulků dvou britských bulvárních novin, The Sun a The Daily Mirror, z hlediska vybraných syntaktických a lexikálních charakteristik, se záměrem poukázat na jejich podobnosti a rozdíly. Teoretická část práce poskytuje obecný úvod do historie a pravděpodobné budoucnosti novin, vymezení pojmu 'zpráva' v novinovém kontextu a formátu novinového článku, kde je největší …more
Abstract:
The thesis is the analysis of online newspaper headlines of two British tabloids, The Sun and The Daily Mirror from the viewpoint of their syntactic and lexical characteristics, with the intent to point to their similarities and differences. The theoretical part of the thesis provides the general introduction to the history and the presumable future of newspapers, the definition of the term 'news' …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature