Bc. Miroslav Horňák

Diplomová práce

Projekt získání nových zákazníků v důsledku změn v indikačním seznamu pro lázeňskou péči na Lázně Luhačovice

The Project of Acquiring New Customers for Spa Luhačovice as a Result of Changes in the Indication List of Spa Treatment at Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingové strategie pro společnost Lázně Luhačovice, a.s. s cílem získat nové zákazníky v důsledku změn v indikačním seznamu pro lázeňskou péči. Práce začíná teoretickými východisky, kde definuji lázeňský cestovní ruch, specifika marketingu v lázeňství a marketingové řízení. V druhé části jsou teoretické poznatky implementovány do praxe s vyžitím analýz PESTE …více
Abstract:
The Thesis is focused on Creating a Marketing Strategy for the Company Spa Luhačovice, a.s., in Order to Obtain New Customers as a Result of Changes in the Indication List for the Spa Treatment. The Work begins with theoretical Background, where We define a Spa Tourism, specific Marketing Spa and Marketing Management. In the second Part, the theoretical Knowledge is implemented in practice using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horňák, Miroslav. Projekt získání nových zákazníků v důsledku změn v indikačním seznamu pro lázeňskou péči na Lázně Luhačovice. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví