Veronika KUBÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník

International Schubert competition for pianos duos in Jeseník
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vznikem klavírního dua a vývojem soutěží pro klavírní dua v Evropě i u nás. Konkrétně se zaměřuje na Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua v Jeseníku, na její genezi, historii a podmínky. V jednotlivých kapitolách obsahuje vypracování samostatných ročníků soutěže. Poukazuje na osobnost Franze Schuberta a na důvody vzniku Schubertovy soutěže. Použitá fakta a informace …více
Abstract:
This thesis deals with the emergence and development of the piano duo competitions for piano duos in Europe as well. Specifically, it focuses on the Internatilnal Schubert Competition for Piano Duos in Jeseník, its genesis, history and conditions. Each chapter includes the formulation of separate contests. It refers to the personality of Franz Schubert and it point out the reasons for the founding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍČKOVÁ, Veronika. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua Jeseník. Ostrava, 2012. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění