Bc. Jan Dziadek

Diplomová práce

Péče o zaměstnance v Třineckých železárnách v letech 1945 - 1948

The Care of Employees in Třinecké železárny in 1945 - 1948
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje sociální péči o zaměstnance Třineckých železáren v letech 1945-1948. Cílem práce bylo zhodnotit rozsah, dopad a efektivitu této péče na zaměstnance Třineckých železáren v daném období. Zhodnocení probíhalo na základě studia příslušné literatury, internetových zdrojů a archivních pramenů. Vyplývá z něj, že sociální péče o zaměstnance Třineckých železáren v popisovaném období …více
Abstract:
This diploma thesis describes social care for employees of Třinecké železárny/Třinec Iron and Steel Works in the years 1945-1948. The aim of this work was to evaluate the extent, impact and effectiveness of this careon employees of Třinecké železárny/Třinec Iron and Steel Works in the given period. The evaluation was based on the study of relevant literature, internet sources and archival sources. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/opxbb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Kolář, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika