Ing. Lenka Košařová

Bachelor's thesis

Metody hodnocení podnikových investic

Valuation methods of corporate investments
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Metody hodnocení podnikových investic“ je zhodnocení již uskutečněné investice do budovy. Její zpětné posouzení (z pohledu let 2006 a 2010) skrze statickou metodu doby návratnosti, její dynamickou variantu a čistou současnou hodnotu, které odhalí nevýhodnost investice. Následně je analyzována ekonomická situace podniku a rozpracovány dvě navržená řešení na její zlepšení …more
Abstract:
The subject of the thesis: “Valuation Methods of Corporate Investments” is to evaluate already carried out investment in the building. Its re-evaluation (from the perspective of 2006 and 2010) by the static method payback period, its dynamic variation and the net present value, that reveal the inadvisability of the investment. Subsequently is analyzed the economic situation of the company and developed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Tomáš Viktořík
  • Reader: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta