Mgr. Šárka Trunkátová

Bakalářská práce

Teorie sociálních hnutí - případová studie Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ)

Social Movements Theory - Case study of Independent Social Ecological Movement (NESEHNUTÍ)
Anotace:
Práce je případovou studií organiazce sociálních hnutí -Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ). Na základě modelu politického procesu v rámci teorie mobiliace zdrojů se snaží představit činnost organizace a analyzovat zvolené formy jednání, rámování agendy, kontextů jednání a politického dopadu protestního jednání organizace.
Abstract:
Text is the case study of social movement organisation -Independent Social Ecological Movement (Nesehnutí). In terms of political process approach within resources mobilisation theory it studies working of organisation, specific forms of action, fraiming contention, relationsamong participants and in conclusion political effect of protest action.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií