Ing. Tomáš Horáček

Bakalářská práce

Ochrana soukromí ve správním právu - Ochrana osobních údajů

Protection of privary administrative law - Protection personal data
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany soukromí ve správním právu a vzhledem k značnému rozsahu tohoto tématu, na kterém se podílí řada právních odvětví, jsem se zaměřil na tématiku Ochrany osobních údajů ve správním právu. Jejím základním cílem je nejen popis platné právní úpravy, ale také její zhodnocení a naznačení možností dalšího vývoje. Práce se zabývá institutem ochrany osobních údajů …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis deals with the topic of privacy protection in administrative law. With regard to the extensiveness of the subject which is dealt with by several branches of law I focused on the topic of Data protection within administrative law. Its aim is not only to describe the legal regulations in force, but also its evaluation and an outline of further development in the future. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní