Pavla Cabrnochová

Bakalářská práce

Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně se zaměřením na směrnici ATAD

Transformation process of economic result to the corporate tax base with focus on the ATAD directive
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se daně z příjmů právnických osob. Práce je zaměřena na úpravu účetního výsledku hospodaření na základ daně. V teoretické části je věnována pozornost především základním znalostem o dani z příjmů právnických osob a jednotlivým položkám, o které se upravuje výsledek hospodaření při konstrukci základu daně. V druhé polovině teoretické části je zaměřena …více
Abstract:
The main topic of this bachelor’s thesis is corporate income tax. The thesis is focused on the financial accounting outcome transformation in the tax base. The theoretical part is focused mainly on introducing fundamental knowledge of corporate income tax and on the accounting entries which adjust the financial accounting outcome during tax base determination. The second half of the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Molín
  • Oponent: Vladimír Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77856