Bc. Tomáš Kroupa

Diplomová práce

Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele

Contract of Work in Development from a view of Producer of a Work
Anotace:
Diplomová práce obsahuje teoretická východiska, která vychází z aktuálně platného občanského zákoníku. V další části je zpracována analýza smluv o dílo, které se používají v obchodní praxi. V části návrh řešení a zhodnocení jsou shrnuta doporučení pro zhotovitele při uzavírání smluv o dílo.
Abstract:
The master thesis contains theoretical basis, based on the currently valid Civil Code. The next section is an analysis work contracts, which are used in commercial practice. In the solution design and evaluation are summarized recommendations for the contractor when concluding contracts for work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Zukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting