Pavla Horešovská

Bakalářská práce

Metody, formy a prostředky bankovní marketingové a PR politiky

Methods, forms and instruments of banking marketing and PR politics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingem a PR metodami v bankovním sektoru. Přestože metody PR lze zařadit do oblasti marketingu, je jim v této práci věnována speciální kapitola, a to pro zásadní význam, jaký PR v bankovní oblasti bezpochyby má. Práce je uvedena kapitolou, která shrnuje některé poznatky z oblasti marketingu na obecné úrovni. Jestliže je v této první kapitole zdůrazňována všeobecná platnost …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS