Bc. Jakub Maděránek

Bakalářská práce

Komparace bezpečnostně-politické programatiky vybraných tureckých politických stran

Comparison of security policies of selected Turkish political parties
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje analýze programatiky tureckých parlamentních stran v nadefinovaných bezpečnostně-politických oblastech. Konkrétně se zabývá ideologicko-názorovým aspektem programatiky a jeho dopadem na polarizaci stranického systému. Za tímto účelem využívá komparaci bezpečnostně-politické programatiky jednotlivých stran.
Abstract:
This thesis analyses policies of the Turkish parliamentary political parties within the defined security areas and compares them to each other. The focus is mainly on ideological aspects of the party’s security policies and its impact on the polarisation of the Turkish party system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Mudríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií