Eva Kakosová Schacherlová

Bakalářská práce

Politické strany a systémy politických stran

Political parties and their systems
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám politickými stranami a systémy politických stran, které jsou základními stavebními prvky demokratického politického systému.Cílem mé práce je přiblížit Vám problematiku jednotlivých prvků, jež politický systém utvářejí a zejména se zaměřit na politický systém a jeho fungování v rámci České republiky. Nejdříve se ve své práci věnuji popisu a vývoji politických stran …více
Abstract:
My bachelor´s work concerns with political parties and systems of political parties, which form the basic elements of a democratic political system. The aim of my work is to bring the issue of individual elements, which frame the political system, closer to you and particularly deal with the political system and its function within the Czech Republic. Firstly, my work pursues the description and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Houska
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS