Bc. Lucie Janečková

Diplomová práce

Rozbor image vybrané firmy

Image analysis of selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem image vybrané firmy. V několika kapitolách jsou popsány jednotlivé složky firemní identity, která je úzce spjata s firemní image. Jelikož autorka práce zvolila pro rozbor image firmu/společnost z oblasti pojišťovnictví, je několik kapitol zaměřeno právě na toto odvětví. K analýze firemní image je využito metody dotazování, přičemž se autorka práce dotazovala …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the image analysis of selected company. In several chapters are described individual components of corporate identity that are closely related to corporate image. Since the author of the diploma chose for image analysis of the company instance, several chapters are focused on this sector. The analysis of the company image uses the questionnaire method, and the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace