Bc. Tereza Malíšková

Master's thesis

Pitná voda zájmových oblastí Latinské Ameriky

Drinking water in lands of interest in Latin America
Abstract:
Diplomová práce popisuje současný stav problematiky nedostatku pitné vody v Latinské Americe, se zaměřením na dva reprezentativní státy, kterými jsou Peru a Mexiko. První část práce vymezuje základní pojmy v oblasti vody a vodních zdrojů, popisuje orgány zabývající se managementem pitné vody a představuje mezinárodní konference a úmluvy týkající se pitné vody. Druhá část práce se věnuje popisu regionu …more
Abstract:
The diploma thesis examines challenges and problems with drinking water supply in Latin America, focusing on two representative states Peru and Mexico in particular. The first part of the following text discusses basic concepts in the field of water supply and water resource management. Furthermore, describes authorities and institutions dealing with drinking water and presents significant international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies