Bc. Jolana Štetinová

Bachelor's thesis

Znalosti žen v oblasti prevence nádorového onemocnění prsu

Knowledge of women in the field of breast cancer prevention
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci nádorového onemocnění prsu a rozsah znalostí dívek a žen v této problematice. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na anatomii prsu, dělení nádorového onemocnění prsu, diagnostiku, léčbu, příznaky, rizikové faktory a prevenci. V praktické části byla použita metoda dotazníkového šetření. Cílem praktické části bylo zjistit rozsah znalostí dívek …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the prevention of breast cancer and the extent of knowledge of girls and women in this issue. It is divided into two parts. The theoretical part is focused on breast anatomy, breast cancer classification, diagnosis, treatment, symptoms, risk factors and prevention. In the practical part the questionnaire method was used. The aim of the practical part was to find out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Reader: PhDr. Simona Saibertová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta