Beáta KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Rizika a přínos mamografického screeningu

Risks and benefits of mammography screening
Anotace:
Bakalářská práce, ve které se věnuji tématu Rizika a přínos mamografického screeningu, je složena ze dvou částí - praktické a teoretické. Teoretická část popisuje anatomii prsní žlázy a onemocnění, která se prsů týkají. Dále pak možnosti léčby těchto onemocnění. V teoretické části týkající se chorob, jsem popsala především onemocnění nádorová. V této práci se zabývám také popisem zobrazovacích metod …více
Abstract:
The bachelor thesis with the topic The risks and benefits of mammographic screening, consists of two parts practical and theoretical. The first subchapter of the theoretical part describes the anatomy of the mammary gland and mainly tumorous diseases that affect breasts. In the second subchapter there is a description of the mammary gland imaging methods, mainly mammographic examination. I also deal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Beáta. Rizika a přínos mamografického screeningu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/