Bc. Veronika TKAČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Screening karcinomu prsu v Moravskoslezském kraji

Breast cancer screening in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory vzniku karcinomu prsu, pozornost je také věnována výskytu karcinomu prsu, ať už ve světě nebo v České republice. Stěžejní část této bakalářské práce zaujímá sekundární prevence karcinomu prsu ? mamografický screening. V praktické části se zabývám sestavením hypotéz a vytvořením a vyhodnocením dotazníku, který se týká screeningu karcinomu prsu ve Fakultní …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with risk factors of breast cancer. Attention is paid to the incidence of breast cancer in the Czech Republic and worldwide. The thesis puts emphasis on the secondary prevention of breast cancer ? screening mammography. Practical part presents the results of questionnaire action among screening mammography patients in the University Hospital Ostrava. The questionnaire contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TKAČÍKOVÁ, Veronika. Screening karcinomu prsu v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví