Ngoc Huyen Nguyen

Master's thesis

Marketing a komunikace filmového muzea – případová studie Nafilm

Marketing and communication of film museum – case study Nafilm
Anotácia:
Práce se zabývá specifiky marketingu a komunikace ve filmovém muzejnictví. Teoretická část se zaměřuje na filmové muzejnictví ve světovém a českém kontextu. Dále přibližuje specifika marketingu neziskového sektoru a kultury, která zastřešuje mimo jiné i tuto oblast. V praktické části bude představeno muzeum Nafilm, na jehož příkladu budou definována marketingová 5 P, specifická pro toto filmové muzeum …viac
Abstract:
The thesis deals with the specifics of marketing and communication of film museums. The theoretical part focuses on film museums in the world-wide and Czech context. It also focuses on the specifics of marketing of non-profit sector and culture, which also covers this area. In the practical part, the Nafilm Museum will be presented, on the basis of which the marketing 5 Ps specific to this film museum …viac
 

Kľúčové slová

muzeum film marketing

Keywords

film marketing museum
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Jan Hanzlík
  • Oponent: Marek Prokůpek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74137