Bc. Pavel Mertelík

Bakalářská práce

Českoslovenští legionáři v Rusku sami o sobě (Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky)

Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky

Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje texty a ilustrace dvou časopisů vydávaných československými legionáři v Rusku v druhé polovině roku 1919. Konkrétně humoristický časopis Houpačky a literárně-kulturní revue Výkřik. Předmětem analýzy je především zjistit jakým tématům a proč se čs. legionáři v Rusku v předmětných textech a ilustracích věnovali. Pokusíme se dané texty popsat a vyložit jejich obsah dnešnímu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze texts and illustrations of two periodicals published by czechoslovakia legionaries in Russia in second half of the year 1919. We are not going to analyze every periodical because we wanted to focus on two particular ones - a humorist magazine Houpačky and a literary-cultural revue Výkřik. The subject matter of this thesis is to find especially what topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mertelík, Pavel. Českoslovenští legionáři v Rusku sami o sobě (Literárně-výtvarný obraz v časopisech Výkřik a Houpačky). Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická