Ing. Bc. et Bc. Lenka Matějová

Master's thesis

Kvalita veřejné správy v ČR a její posuzování

Quality of Public Administration in the Czech Republic and its Evaluation
Anotácia:
Kvalita ve veřejném sektoru, její řízení, měření a zvyšování, představuje jeden z nejdiskutovanějších a zároveň nejsložitějších problémů v České republice. Přestože jsou podporovány různé metody řízení kvality, stále platí, že řízení kvality v české veřejné správě často probíhá jen formálně. Cílem diplomové práce je popsat řízení kvality v organizacích české veřejné správy, konkrétně na úrovni územních …viac
Abstract:
Quality in the public sector, quality management, measuring and improving of quality represent one of the most discussed and also the most complex problem in the Czech Republic. Although there are supported various methods of quality management, there is still true that quality management is only performed formally in the Czech public administration. The aim of the thesis is to describe quality management …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2015
  • Vedúci: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta