Bc. Kristýna Hojačová

Diplomová práce

Rozdíly mezi muži a ženami s diagnózou schizofrenie, jejich začlenění do society a kvalita života.

Gender differences in schizophrenia: Social adaptation and quality of life.
Anotace:
Diplomová práce shrnuje poznatky o schizofrenii se zaměřením na rozdíly mezi muži a ženami, které se u této nemoci projevují. Úžeji se věnujeme především kvalitě života a faktorům vztahující se k oblasti začlenění do society, kde jsme se zaměřili na šíři sociální sítě, spokojenost se sociální oporou a sociální inteligenci pacientů. Cílem práce bylo detekovat odlišnosti u mužů a žen se schizofrenií …více
Abstract:
The thesis attempts to summarize information about gender differences in schizophrenia patients with focus on quality of life and factors associated with social adaptation (structure of social network, social support and social intelligence). Goal of the study was to detect gender differences in sample of 68 patients with schizophrenia (34 men and 34 women) in dimension quality of life, regarding given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta