Bc. Jan Hrabica

Bakalářská práce

Potraviny ve školních potravinových automatech a bufetech na ZŠ

Food in vending machines and cantines at elementary school
Anotace:
Bakalářská práce „Potraviny ve školních potravinových automatech a bufetech“ shrnuje poznatky o chemických látkách vyskytujících se v potravinách konzumovaných žáky základních škol. Dále se zabývá legislativu ošetřující tuto problematiku. Další kapitoly se věnují stravovacím návykům žáků základních škol a přístupu společnosti k potravinám na školách v bufetech a automatech. Praktická část zjišťuje …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Food in vending machines and cantines at elementary school“ sums up basic knowledge about chemicals found in food consumed by elementary school students. Thesis also deals with a brief overview of legislation in schools in our country and abroad. Other chapters are devoted to students rating habits and society view of the subject of vending machines. The practical part finds out about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta