Bc. Tomáš Číž

Master's thesis

Rtg difrakční studium oxidových vrstev

X-ray diffraction analysis of oxide layers
Anotácia:
V této diplomové práci se nejprve věnujeme rentgenové strukturní analýze tenkých vrstev LaFeO3 deponovaných na substrát SrTiO3 a multivrstev SrTiO3/LaFeO3 nanesených na tentýž substrát. Studované vzorky jsou vyrobeny na výzkumném pracovišti CEITEC Nano v Brně a na Univerzity of Twente v Nizozemí. Využité strukturní experimentální metody jsou rentgenová odrazivost, mapování reciprokého prostoru a koplanární …viac
Abstract:
In this diploma thesis we first dealed with X-ray structural analysis of thin layers of LaFeO3 deposited on a SrTiO3 substrate and multilayers of SrTiO3/LaFeO3 deposited on the same substrate. The studied samples are produced at the CEITEC Nano research institute in Brno and at the University of Twente in the Netherlands. The used structural experimental methods involve X-ray reflectivity, reciprocal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Physics / Condensed Matter Physics