Helena Jonášová

Master's thesis

Režim de minimis v rámci financování divadel

The de minimis regime and financing of Czech theatres

Anotácia:
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím …viac
Abstract:
This diploma master thesis focuses on the de minimis regime and its application within financing of theatres in the Czech Republic. The de minimis regime is one of the instruments of finance regulations of finance from public budgets, in relations to enterprises in the Czech Republic. As it is an instrument of so-called state aid with considerable selective features, is it a subject of thorough regulations …viac
 

Kľúčové slová

režim de minimis

Kľúčové slová

financování institucí a organizací

Kľúčové slová

divadelní management

Kľúčové slová

právní aspekty

Kľúčové slová

dotace

Kľúčové slová

granty

Kľúčové slová

evropské právo
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Jana DVOŘÁKOVÁ
  • Oponent: Jaroslava SOUČKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna