Bc. Denisa Provázková

Diplomová práce

Formulace strategického plánu na rozvoj konkrétního podniku

The formulation of the strategic plan on the development of a particular company
Anotace:
Moje diplomová práce je o formulaci strategického plánu na rozvoj konkrétního podniku. Práce je zaměřena na konkrétní podnik, a to na Mitas a.s., která se zabývá výrobou mimosilničních pneumatik. Teoretická část práce obsahuje informace o strategickém řízení, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a formulaci strategického plánu. Praktická část popisuje daný podnik a jeho historii. Dále se zabývá konkrétní …více
Abstract:
My thesis is about the formulation of the strategic plan on the development of a particular company. The work is focused on a specific company, and on the MITAS a.s., which is engaged in the manufacture tires. The theoretical part of the thesis contains information about the strategic management, analysis of the external and internal environment and formulation of the strategic plan. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lenka Šimonová
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní