Ing. Pavel Michalec

Bakalářská práce

Státní podpora exportu - finanční produkty, druhy a způsob jejich využití, subjekty, které je poskytují

State Support of Export - Types and Application of Financial Products, Credit Grantors
Anotace:
Bakalářská práce, která se vám dostává do rukou, je zaměřena na finanční produkty a instituce v rámci státní podpory exportu. Cílem této práce je podat informace o státní podpoře exportu v podmínkách České Republiky. Z důvodu ucelenosti pohledu seznamuje čtenáře se zahraničním obchodem a jeho významu pro Českou republiku, financováním zahraničního obchodu, vývojem a současnou situací exportu v České …více
Abstract:
The bachelor thesis that you have in your hands focuses on financial products and institutions within state support of export. The goal of this thesis is provide informations about state support of export in the Czech Republic. For reason of consistency point of view informs the readers about foreign trade and its importance for the Czech Republic, foreign trade financing, development and the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní