Bc. Monika Kratochvílová

Bakalářská práce

Hodnocení anamnestických údajů v programu screeningu karcinomu prsu

Assessment of anamnestic data in breast cancer screening programme
Anotace:
Existuje mnoho faktorů, které u žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu. Mezi nej-významnější patří pozitivní rodinná anamnéza s rakovinou prsu nebo vaječníku. Důle-žité jsou také hormonální a reprodukční faktory a hustota prsní tkáně. V závislosti na anamnestických údajích o klientce bylo v zahraničí vytvořeno několik predikčních modelů. Žádný z nich nemohl být v České republice na data z Národního …více
Abstract:
There are many factors that increase women´s risk of breast cancer. Positive family history of breast or ovarian cancer rank among the ones of highest significance. Hor-monal and reproductive factors as well as breast tissue density are also regarded as highly important. Several prediction models based on client's anamnestic data were created previously, none of which could unfortunately have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie