Bc. Petra Němcová

Master's thesis

Sociální konstrukce jógy na pracovišti u manažerů ve vztahu k managementu firem

The Social Construction of Yoga in the Workplace by Managers in Relation to the Management of Companies
Abstract:
Práce zkoumá sociální konstrukci jógy na pracovišti u manažerů. Cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem může být koncept jógy na pracovišti přínosný pro management a konkrétně pro samotné manažery. Je zjišťováno, zda je tento koncept využitelný pro manažery především v rámci duševní hygieny a k redukci pracovního stresu. V teoretické části je představen klíčový koncept sociální konstruktivismus …more
Abstract:
The work examines the social construction of yoga in the workplace by managers. The aim of the thesis is to find whether and how the concept of yoga in the workplace can be helpful for the management and specifically for managers. It is focus on the way how the concept is useful for managers especially in the context of mental health and for reduce work stress. In the theoretical section are introduced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií