Bc. Petra Němcová

Diplomová práce

Sociální konstrukce jógy na pracovišti u manažerů ve vztahu k managementu firem

The Social Construction of Yoga in the Workplace by Managers in Relation to the Management of Companies
Anotace:
Práce zkoumá sociální konstrukci jógy na pracovišti u manažerů. Cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem může být koncept jógy na pracovišti přínosný pro management a konkrétně pro samotné manažery. Je zjišťováno, zda je tento koncept využitelný pro manažery především v rámci duševní hygieny a k redukci pracovního stresu. V teoretické části je představen klíčový koncept sociální konstruktivismus …více
Abstract:
The work examines the social construction of yoga in the workplace by managers. The aim of the thesis is to find whether and how the concept of yoga in the workplace can be helpful for the management and specifically for managers. It is focus on the way how the concept is useful for managers especially in the context of mental health and for reduce work stress. In the theoretical section are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií