Kristýna MESSNEROVÁ

Bakalářská práce

Program zacházení s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho účinnost ve věznici Valdice

The Programme of treatment for dealing with imprisoned persons in Valdice Prison, and an analysis of its effectiveness
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje výkonu trestu odnětí svobody a souvislostem, které z něho vyplývají. Nejprve se zaměřuje na obecné pojednání o Vězeňské službě České republiky, zabývá se její strukturou, členěním a s ní spojenými právními normami. Následně je pozornost věnována samotnému výkon trestu odnětí svobody, typům věznic, vnitřní diferenciaci a dalším základním úkonům spojeným s nástupem do …více
Abstract:
This thesis deals with serving sentences and the consequences which stem from it. Firstly, it focuses on the Czech Prison Service in general. It considers its structure and organisation, and the legislative norms which are linked to it. It goes on to examine the realities of serving a sentence, different types of prison, internal differentiation, and other factors linked to a prisoner beginning to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jana Kurešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MESSNEROVÁ, Kristýna. Program zacházení s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho účinnost ve věznici Valdice. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta