Ing. Pavel GREBENÍČEK

Doctoral thesis

Podpora podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje

Support of Business and Innovations in Strategic Planning of Regional Development
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou podpory podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje. Hlavním cílem disertační práce je navržení metodiky pro hodnocení podpory podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje s tím, že zvláštní pozornost je věnována vazbám tohoto plánování na rozpočtový proces plánujících subjektů. Metodika je v rámci zpracování …more
Abstract:
The dissertation deals with the issues of business and innovations support in the context of strategic planning of the regional development. The main objective of the dissertation is to propose a methodology for the evaluation of the business and innovations support within the frame of the strategic planning of the regional development. Special attention is devoted to links between the planning and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2016
Accessible from:: 5. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 3. 2016

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GREBENÍČEK, Pavel. Podpora podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje. Zlín, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.2.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe