Theses 

Podpora prodeje doutníků v gastronomických zařízeních – Miroslav Klapka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Miroslav Klapka

Bakalářská práce

Podpora prodeje doutníků v gastronomických zařízeních

Sales support of cigars in the catering facilities

Anotace: Práce zpracovává problematiku podpory prodeje doutníků v gastronomických zařízeních. V teoretické části se zaobírá marketingem jako takovým a teoretickými fakty podpory prodeje. V analytické části následně analyzuje kvalitu nabízených produktů a doplňkových služeb a to jak na základě vlastního průzkumu, tak zejména komunikací přímo se zákazníky prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Díky dotazníku a dalším analytickým metodám se snaží najít cestu jak zlepšit podporu prodeje doutníků a celkové povědomí o nich u veřejnosti. Vzhledem k výsledkům šetření, které bylo pro odvětví doutníků nepříznivé, jsou cílem práce návrhy na zlepšení podpory prodeje a celkové marketingové politiky v tomto odvětví.

Abstract: This thesis elaborates on the issue of promoting the sale of cigars in catering establishments. The theoretical part discusses the principles of marketing as such and also theoretical facts of the sale promotion. The analytical section then analyzes the quality of its products and complimentary services both on the basis of my own research as well as on the direct communication with customers through a structured questionnaire. Using the questionnaire and other analytical methods this thesis is trying to find a way to improve sales support of cigars and to improve the general awareness of them in the public. Given the results of a previous research that has shown rather unfavorable general conditions for the cigars, this thesis is looking for suggestions to improve sales support and overall marketing policy in this industry.

Klíčová slova: analýza zákazníka, doutník, kouření, marketing, marketingový mix, podpora prodeje, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:43, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz