Ing. Kateřina Hamáková

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market Segmentation and Customer Behaviour Analysis
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je segmentace trhu a analýza chování zákazníka. V teoretické části se věnuji vysvětlením základních pojmů segmentace. V praktické části popisuju marketingový výzkum, kde vyhodnotím analýzu chování zákazníků společnosti Kaufland v.o.s.
Abstract:
Theme of my bachelor thesis is Market segmentation and analysis of customers behavior. In the theoretical part of work there is explained principal concepts of segmentations. In practical part I describe marketing research, whereupon is made and evaluated analysis of customers behavior in Kaufland v.o.s. company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní