Thanh Long Nguyen

Disertační práce

Efficient Algorithms for Mining Colossal Patterns in high Dimensional Databases

Efficient Algorithms for Mining Colossal Patterns in high Dimensional Databases
Anotace:
With the rapid development of information technology and the application of information technology in many areas of life and socio-economy, for many years the information of humanity has been stored in database system is increasing, the accumulation of this data occurs at a burst speed. This huge amount of data is really a valuable source of "resources" because information is a key element in many …více
Abstract:
With the rapid development of information technology and the application of information technology in many areas of life and socio-economy, for many years the information of humanity has been stored in database system is increasing, the accumulation of this data occurs at a burst speed. This huge amount of data is really a valuable source of "resources" because information is a key element in many …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Václav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika