Bc. Kateřina Hanzalová

Bachelor's thesis

Virální online marketing, jeho užití a hranice

Viral online marketing, its limits and possibilities
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je představení nových trendů v marketingové komunikaci, zejména virálního marketingu, který v dnešním světě nemá hranic. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou nových forem marketingu: guerillový marketing, event marketing, social media marketing, revoluční trend neuromarketing, internetový marketing a virální marketing. V aplikační části analyzuji vybrané …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce new trends in marketing communications, especially viral marketing, which in today´s world has no borders. The theoretical part deals with the characteristics of new forms of marketing: guerilla marketing, event marketing, social media marketing, revolutionary neuromarketing, online marketing and viral marketing. The application section analyzes the chosen viral …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: Ing. Jan Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication