Kristýna DVOŘÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Účetní a daňové aspekty mzdových nákladů vybrané účetní jednotky

Accounting and tax aspects of payroll costs of the selected entity
Anotácia:
Cílem práce bylo zanalyzovat mzdové náklady, stanovit jejich vliv na daň z příjmů právnických osob a zpracovat návrh optimalizace mzdových nákladů pro vybranou firmu. V teoretické části je popsána problematika mezd a jejich položek z účetního i daňového hlediska. V praktické části byl nejdříve zanalyzován vliv jednotlivých položek mzdy na celkovou výši mzdových nákladů, poté byly analyzovány mzdové …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze payroll costs, to determine their influence on legal entity income tax and to design the optimalization of payroll costs for the selected company. The theoretical part describes the issues of payroll costs and their items in term of accounting and taxes. In the practical part first the impact of partial item of wages on the total payroll costs was analyzed, then …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. Miroslava Vlčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Kristýna. Účetní a daňové aspekty mzdových nákladů vybrané účetní jednotky. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses e8d76j e8d76j/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
Bulanova, L.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.