Mgr. Oldřich Johannes Petr

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v České republice

Corporate Social Responsibility and its Application in the Czech Republic
Anotace:
Tématu společenské odpovědnosti firem je na mezinárodní úrovni věnována již řadu let velká pozornost. Podporu má nejen ze strany Evropské unie, národních a nadnárodních organizací, ale také řady vlád a především firem samotných. S vývojem společnosti se také mění prostředí, ve kterém se firmy nacházejí. Společenská odpovědnost firem se v podmínkách globalizovaného trhu stává významným prvkem strategie …více
Abstract:
The topic of corporate social responsibility has been discussed on international level for many years. It is supported not only by the European Union, national and multinational organizations, but also by governments and above all by firms themselves. With the development of the society also the environment in which the firms operate is changing. Corporate social responsibility is becoming an important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní