Bc. Jan Vachutka

Bachelor's thesis

Role Evropské investiční banky při naplňování cílů Evropské unie

Role of European Investment Bank in implementing European Union aims
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Role Evropské investiční banky při naplňování cílů Evropské unie“ je analýza fungování a činnosti Evropské investiční banky (EIB) v rámci instituciálního systému Evropské unie (EU), přičemž se zaměřuje na soulad aktivit EIB s politikami EU. Bakalářská práce ověřuje, zda působení EIB podporuje strategii Evropské unie Evropa 2020 a Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených …more
Abstract:
The aim of the thesis: "Role of European Investment Bank in implementing European Union aims" is analysis of European Investment Bank (EIB) operations and activities within the institutional framework of European Union (EU) with main focus on conformity between EIB activities and EU policies. The Bachelor’s thesis proves whether EIB operations support EU strategy Europe 2020 as well as United Nations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií