Vít NAJMAN

Bakalářská práce

Nacionální socialismus, fašismus a jejich projevy na území České republiky

National Socialism, fascism, and their manifestations in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce pojednává o vlivu nacionálního socialismu a fašismu na extrémní pravici u nás. Práce je zejména zaměřena na období ve 30. a 40. letech 20. století a současnou neonacistickou a populistickou scénu České republiky. Samostatně rozebírá ideologický základ fašismu, jeho historický vývoj a uskutečnění vládou Benita Mussoliniho ve fašistické Itálii. Ideologii nacionálního socialismu, její projevy …více
Abstract:
This work discusses about impact of National Socialism and fascism on the extreme rightin in our country. The work is mainly focuse on the period at 30 and 40th of the 20th century and current neo-Nazism and populistic scene of the Czech Republic. Independently analyzes the ideological basis of fascism, its historical development and implementation of the Goverment of Benito Mussolini in Fascist Italy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJMAN, Vít. Nacionální socialismus, fašismus a jejich projevy na území České republiky. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)