Bc. Nikola Minářová

Diplomová práce

Činnost veřejného ochránce práv jako národního equality body v ČR

Activities of the Public Defender of Rights as National Equality Body in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce analyzuje působnost veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací (equality body). V práci je provedena literární rešerše základních pojmů týkající se veřejného ochránce práv a diskriminace. Dále je provedena analýza statistik případů diskriminace řešených veřejným ochráncem práv a právní rozbor vybraných významných případů. Následně je provedena komparace …více
Abstract:
The diploma thesis analyzes the competence of the Public Defender of Rights in the field of equal treatment and protection against discrimination (equality body). The diploma thesis provides a literature review of basic terms concerning the Ombudsman and discrimination. Furthermore, the analysis of statistics of cases of discrimination solved by the Ombudsman is carried out and legal analysis of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minářová, Nikola. Činnost veřejného ochránce práv jako národního equality body v ČR. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru